Dobrodošli!

Nalazite se na početku puta koji vas vodi u svet zdravlja i moćnih metoda prirodnog lečenja. Principe i zakone zdravlja i izlečenja uspostavio je Onaj koji je stvorio život na Zemlji, a obimna naučna istraživanja i ljudska praksa kroz vekove potvrdili su te principe fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog napretka ljudi i životinja. 

Prirodno-veterinarski institut (PVI) nudi širok spektar mogućnosti za lično unapređivanje, kao i za profesionalno bavljenje veterinarskom medicinom. Naš cilj je da se kroz studije veterinarske medicine zainteresovani podstaknu na kreativnost, da prepoznaju velike mogućnosti koje nudi veterinarska medicina i da se osposobe da svoje znanje prenesu drugima putem edukacije i lečenja. Verujemo da će ovakav način sticanja znanja biti veoma pristupačan savremenom čoveku koji vodi dinamičan život u kojem želi da postigne što više.  

Važan momenat u pravilnom bavljenju veterinarskom medicinom jeste adekvatan pristup životinjama, na prirodan način. Takođe, govor veterinara bi trebao da bude u terminima zdravlja i napretka, a ne u terminima bolesti i smrti. Naša želja je da se ljudi osposobe da budu promoteri zdravlja i predvodnici u onome što je dobro. 

Hvala Vam što se interesujete za veterinarsku medicinu. Nadamo se da ćemo uspeti da Vam budemo konstruktivan saradnik u Vašoj želji da unapredite svoja znanja iz veterinarske medicine. Dobrodošli ste da budete saradnik i student našeg instituta, a mi Vam stojimo na raspolaganju i usluzi u tom smeru. 

Dr Miroljub Petrovic
Direktor